• ROSTE KONTANTSTØTTEN: Jørgen Kristiansen deltok torsdag på Oslo Symposium. Arrangøren vil bli kvitt dagens regjering og mener Jørgen Kristiansen er en lovende, konservativ politiker i Norge. Jørgen Kristiansen snakket blant annet om den kommunale kontantstøtten i Kristiansand som han mener kan forhindre samlivsbrudd.

- Skilsmisse fører til mobbing, rus og depresjoner

Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) mener skilsmisse gir barn som er mer utsatt for rus, kriminalitet og mobbing. Han vil at politikerne begynner å diskutere hva skilsmisser faktisk koster samfunnet.