• BRYTER LOVEN: Senioringeniør Solvår Reiten fra Fylkesmannens miljøvernavdeling har innkrevd tvangsmulkt fordi forurensningsloven ikke overholdes her ved Agder Aktiv Bilvask og Bilpleie AS i Sørlandsparken. FOTO: Vegard Damsgaard

Avdekker bilpleiebransjens miljøsynder

Lovens grønne arm har en stri tørn med å stanse utslipp av miljøgifter fra bilpleiebedrifter i Kristiansands-distriktet.