• GARANTERT SOL: Mange bestiller ferietur i siste liten hvis det er meldt regn.

- Folk sitter lenger på gjerdet og venter

Sørlendinger bestiller ferien i siste liten.