Måketerror mens du griller

Grillturen som ble til et mareritt.