• SKINN: Jeger Tom Aurebekk Udø med to store knipper med minkskinn. Selv har han skutt 70 mink, mellom Kristiansand og Mandal, i forbindelse med minkprosjektet i Agder. Minkskinnene skal selges på auksjon i Finland. Her er Udø på gården sin på Kulia i Kristiansand. FOTO: Lars Hoen

100 mink fjernet fra fuglereservater

Fuglereservater mellom Oksøy og Ryvingen er nå tømt for mink. Tom Aurebekk Udø har skutt 70 av de rundt 100 minkene som er fjernet siden minkprosjektet startet.