• KOSTBART: Det nye rådhuskvartalet skal romme 400 kommuneansatte, og koster 515 millioner kroner. Store overskridelser knytter seg blant annet til bevaring av fasaden og branntårnet. FOTO: Torstein Øen

- Høye ambisjoner fordyrer rådhuset

Komplisert prosjekt og høye kommunale ambisjoner er ifølge Rambøll hovedårsakene til at rådhuskvartalet er blitt 70 millioner dyrere enn budsjettert.