Tvilende dommere endte med frifinnelse

En 26 år gammel kvinne er under dissens frifunnet for falske anmeldelser om vold og voldtekt i Kristiansand. Agder lagmannsrett var i tvil om kvinnen snakket sant.