Mineralparken på Evje ligger på Auensneset øverst i Kilefjorden, som er uregulert. Byglandsfjorden, som er regulert, ligger oppstrøms. Mineralparken på Evje ligger på Auensneset øverst i Kilefjorden, som er uregulert. Byglandsfjorden, som er regulert, ligger oppstrøms. Foto: Jacob J. Buchard

Mine­ralparken får ikke erstat­ning etter oversvøm­melse