Jan Oddvar Skisland er fornøyd med at det er lite koronasmitte i Agder nå, sammenlignet med resten av Norge. Ordføreren frykter imidlertid at det kan komme en ny smittebølge også her. Jan Oddvar Skisland er fornøyd med at det er lite koronasmitte i Agder nå, sammenlignet med resten av Norge. Ordføreren frykter imidlertid at det kan komme en ny smittebølge også her. Foto: Jacob J. Buchard

Skisland frykter smitteboom på Sørlandet