Sølvi Noraas er avdelingssjef og overlege på Avdeling for medisinsk mikrobiologi på Sørlandet sykehus. Til høyre for henne arbeider bioteknolog Silje Olsen Homme (bakerst) og kjemiingeniør Heidi Røstad Haugerud. Bildet er et arkivbilde. Sølvi Noraas er avdelingssjef og overlege på Avdeling for medisinsk mikrobiologi på Sørlandet sykehus. Til høyre for henne arbeider bioteknolog Silje Olsen Homme (bakerst) og kjemiingeniør Heidi Røstad Haugerud. Bildet er et arkivbilde. Foto: Arkivbilde/Tormod Flem Vegge

Snart kan det bli mulig å oppdage virus­muta­sjoner her