OSLO: Etter planen skulle Høyesterett behandle Kristiansens begjæring om løslatelse i muntlig forhandling 17. juni, men påtalemyndigheten har nå bedt om en skriftlig behandling.

«Etter en samlet vurdering, der det er tatt i betraktning at saken etter gjenåpningen ikke er endelig avgjort, og der også behovet for samfunnsvern er vurdert, har påtalemyndigheten kommet til at vi vil støtte Kristiansens anke til Høyesterett og påstå ham løslatt», heter det i en pressemelding fra Oslo statsadvokatembeter.

Det var de som overtok Baneheia-saken fra kollegene i Agder da Kristiansen fikk sin sak gjenåpnet.

Klokka 14 mandag opplyser Høyesteretts direktør Bente J. Kraugerud at de vil behandle løslatelsen denne uka.

«Etter at påtalemyndigheten endret oppfatning og påstod løslatelse og samtidig ga uttrykk for at saken etter påtalemyndighetens syn kunne behandles skriftlig, har Høyesterett tatt opp med partene om de har noe å bemerke til at saken nå blir tilbakeført til skriftlig behandling i ankeutvalget. De har fått frist til 2. juni for å uttale seg om dette. Straks partene har uttalt seg, vil Høyesterett ta stilling til hvordan saken skal behandles, og videre behandling vil bli gitt høy prioritet», heter det i en epost til Fædrelandsvennen.

Ila fengsel i Bærum, der Kristiansen soner sin forvaringsdom. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

– Vurderinger ikke alarmerende

Statsadvokat Andreas Schei bekreftet tildligere mandag at påtalemyndigheten vil støtte Kristiansens krav om løslatelse. Dermed blir 42-åringen etter all sannsynlighet løslatt om kort tid.

– Vi oppfatter ikke de sakkyndige og kriminalomsorgens risikovurdering av Kristiansen som alarmerende på noen måte. I seg selv tilsier ikke denne at han må holdes fengslet i denne mellomperioden, sier Schei.

Påtalemyndigheten har ennå ikke konkludert med om det skal reises en ny straffesak eller ikke mot Kristiansen. Denne avgjørelsen kan foreligge om noen måneder, tidligst til høsten.

Politiet har satt i gang flere etterforskningsskritt i saken.

– Vi har stor tro på at vi vil få resultater av denne etterforskningen. Når den er ferdig vil vi ha et bedre avgjørelsesgrunnlag, sier Schei.

Statsadvokat Andreas Schei. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ny vurdering

Han sier at etterforskningen tok lenger tid enn antatt og at dette er noe av grunnen til at de mener Kristiansen bør løslates nå.

– Vi har snakket med riksadvokaten og gjort en ny vurdering, sier Schei.

Påtalemyndigheten motsatte seg først Kristiansens begjæring om løslatelse, og fikk medhold i Borgarting lagmannsrett.

Schei bekrefter at påtalemyndigheten som en følge av den nye vurderingen, heller ikke vil be om forlenget forvaring av Kristiansen. Denne går ut 12. september og fristen for å kreve forlengelse utløper 12. juni.

«I samråd med riksadvokaten er det nå besluttet at påtalemyndigheten ikke vil bringe saken inn for retten for å få forlenget forvaringen. Ved denne vurderingen er det blant annet vektlagt at verken kriminalomsorgens innstilling eller de sakkyndiges vurdering av Kristiansen er av en slik art at hensynet til samfunnsvern tilsier en forlengelse slik saken nå står», heter det i pressemeldingen.

Arvid Sjødin. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– En enorm lettelse

Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin opplyser at han fikk beskjed om avgjørelsen mandag morgen.

– Det er er en enorm lettelse, men ingen overraskelse. Nå sitter en med uhildede påtalejurister som ser til de nye bevisene. Det har vært problemet før. Man har ikke ville gå inn i de nye bevisene, sier Sjødin.

Forsvareren sa mandag formiddag dette om når han forventer at Kristiansen løslates:

– Han blir løslatt når Høyesterett har satt sitt pennestrøk på kjennelsen. Jeg vil tippe det skjer i dag eller i morgen.

– Hva venter Kristiansen når han kommer ut?

– Da kan han omsider få lov til å slappe av. Så må han få lov til å reise litt, ut i naturen, få roet seg ned og bli tatt hånd om av venner og familie.

Bistandsadvokat: - Uventet og skuffende

Bistandsadvokat for de etterlatte, Håkon Brækhus, er overrasket over statsadvokatens beslutning.

– Det kom svært uventet. Vi synes det er skuffende at det ikke har vært til vurdering hos Høyesterett. Vi har nå sendt et brev til statsadvokaten, hvor vi ber om at de etterlatte og deres familier ivaretas, sier Brækhus til Fædrelandsvennen.

Kristiansens meddømte, Jan Helge Andersen, ble dømt til 19 års fengsel og har sonet sin straff.

Advokat for Andersen, Svein Holden, har følgende kommentar til løslatelsen:

– Vi tar det til etterretning, sier Holden til Fædrelandsvennen.