Byggetomta ligger midt i dette bildet som ble tatt av Egsjordet tirsdag. Til venstre bygges det nye psykiatribygget til 900 millioner kroner, i bakgrunnen ses Sørlandet sykehus. Byggetomta ligger midt i dette bildet som ble tatt av Egsjordet tirsdag. Til venstre bygges det nye psykiatribygget til 900 millioner kroner, i bakgrunnen ses Sørlandet sykehus. Foto: Jacob J. Buchard

Tillater barnehospice – redder resten av jordet