• Høyre vil bygge ny videregående skole på Tangvall. Denne skissen som tidligere i høst presentert som en mulig løsning for en felles ungdoms- og videregående skole i Søgne. FOTO: Søgne kommune

Vil ha ny skole på Tangvall

Høyres fylkestingsgruppe vil bygge ny videregående skole på Tangvall i Søgne, og samtidig flytte naturbruk fra den tidligere landbruksskolen dit.