KRISTIANSAND: — Denne hallen vil bli viktig for fremtiden, og vil gjøre ting enklere for oss, sier Thor Arvid Bjelle.

Han er teknisk leder for Dalane sentralanlegg, som administreres av ingeniørvesenet i Kristiansand kommune. Der repareres og vedlikeholdes alle kommunale kjøretøy.

Rundt 35 mennesker har anlegget på Dalane som arbeidsplass. 12 personer arbeider på verkstedene. Fire personer arbeider med administrasjon. De øvrige ansatte er sjåfører for ulike kommunale kjøretøy som har anlegget som base.

Hall til 10 mill.

Nå bygges det en kommunal verkstedhall for EU-kontroll for rundt 10 millioner kroner på stedet. Fra før av har anlegget funksjoner som verksted, smie, smørehall og hall for sprøytelakkering.

Ifølge tall Fædrelandsvennen har fått tilgang til, eier Kristiansand kommune nå totalt rundt 360 kjøretøy som vedlikeholdes på sentralanlegget.

Mekaniker Trygve Andersen vedlikeholder en kommunal feiebil. Foto: Tormod Flem Vegge

— Vi har blant annet ansvaret for gravemaskiner, hjullastere, feiemaskiner, biler som kjører slam, søppelbiler og alt av brøyteutstyr, forteller Glen Allan Eikeland, produksjonssjef i ingeniørvesenet.

Skal spare millioner

Bare helse- og sosialsektoren i Kristiansand har cirka 170 biler, som brukes av blant andre hjemmesykepleien. Tidligere ble det benyttet private verksteder i forbindelse med vedlikehold, reparasjoner og EU-kontroll av disse bilene og rundt 30 biler fra andre sektorer. Nå skal alt dette gjennomføres i kommunal regi.

Saken fortsetter under bildet.

Lærling Thomas Aarstøl Hansen (18) reparerer eksosanlegget på en lastebil i verkstedet på Dalane sentralanlegg, der flere hundre kommunale kjøretøy blir vedlikeholdt. Foto: Tormod Flem Vegge

— Den nye verkstedhallen, der det skal foregår EU-kontroll og annen type service, skal gjøre oss enda mer effektive. Hallen blir et stort løft for hele verkstedet, mener Sven Solberg, seksjonsleder på Dalane sentralanlegg.

Måtte bevise lønnsomhet

Verkstedet måtte gjennom flere år bevise for politikerne at de var konkurransedyktige og billigere på pris enn private aktører, før det ble gitt grønt lys for å bygge den nye hallen.

— For å få lov til å bruke ti millioner kroner på å utvide verkstedet her, ble det satt store krav for å bevise at det faktisk var lønnsomt å gjøre dette arbeidet selv, påpeker Glen Allan Eikeland.

Fra venstre: Sven Solberg, seksjonsleder på Dalane sentralanlegg, Thor Arvid Bjelle, teknisk leder for Dalane sentralanlegg, og Glen Allan Eikeland, produksjonssjef i ingeniørvesenet. Her står de tre foran den nye verkstedhallen som er under bygging. Foto: Tormod Flem Vegge

Etableringen av hallen skal medføre innsparinger på rundt en million kroner i året gjennom en femårsperiode, sammenliknet med å benytte private verksteder.

Skal spare tid

Nye rutiner, som ble iverksatt fra høsten 2015, skal også spare inn tid for blant andre helsepersonellet som benytter seg av de 170 bilene til helse— og sosialsektoren. Nå slipper de ventetid når bilene skal på verksted, i forbindelse dekkskift, vedlikehold og reparasjoner.

Et team fra sentralanlegget reiser nå ut der bilene befinner seg for å foreta dekkskift på stedet.

— Ved EU-kontroll eller behov for reparasjoner leverer teamet ut med en midletidig bil og tar med seg bilen som skal kontrolleres eller repareres til verkstedet. Poenget er at helsepersonellet aldri skal stå uten bil, og dermed spares det tid og penger, forklarer Eikeland.

Det er uklart hvor mye penger helse- og sosialsektoren i Kristiansand vil spare som følge av utvidelsen av verkstedet og nye rutiner.

Sven Solberg, seksjonsleder på Dalane sentralanlegg, i dekkhotellet på anlegget. Rundt 1000 dekk fra ulike kommunale kjøretøy er stablet opp i reolene på bildet. Foto: Tormod Flem Vegge