— Vi vet at det arbeides for at Kristiansand skal få universitetssykehus, men det trenger ikke være en motsetning mellom det og at dagens tilbud opprettholdes og videreutvikles i Flekkefjord. Vi ønsker å skape vekst også utenfor de største byene, og da må samfunnet være villig til å betale merkostnaden det kan være å opprettholde mindre sykehus, sier Knut Arild Hareide.

Sentrale KrF-politikere på besøk på Flekkefjord sykehus fredag, f.v. stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan, partileder Knut Arild Hareide og tidligere ordfører Sigmund Kroslid. Foto: Torbjørn Witzøe

Fredag besøkte han sykehuset i Flekkefjord sammen med Olaug V. Bollestad som er partiets representant i helse— og omsorgskomité på Stortinget. Med i KrF-delegasjonen var også stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan, lokale partimedlemmer og tidligere KrF-ordfører Sigmund Kroslid. Sistnevnte er også leder av aksjonskomiteen for bevaring av sykehuset i Flekkefjord.

- Smått er godt

— Det er med sykehus som med de politiske partiene - det er ikke alltid de største er de beste. På Stortinget er det i dag slik at vi er i en posisjon, der vi har stor innflytelse, sier Hareide.

Bollestad synes ikke sykehuset i Flekkefjord med en nedslagsfelt på over 40.000 innbyggere er lite i norsk målestokk. Hun mener at plasseringen midt mellom Kristiansand og Stavanger og like ved den sterkt trafikkerte E 39 også bør tilsi at akuttberedskapen opprettholdes.

Rekrutteringsvansker

Overlege ved kirurgisk avdeling, Marcus Gürgen, var vertskap for KrF-delegasjonen. Han er en av mange tyske leger som har har slått seg ned i Flekkefjord for å arbeide ved sykehuset.

Overlege Marcus Gürgen satte pris på at både Olaug V. Bollestad og Knut Arild Hareide var så tydelige på at KrF ønsker et desentralisert sykehustilbud i Norge. Foto: Torbjørn Witzøe

— Etter at prosjektledelsen for Utviklingsplan 2030 gikk ut og sa at de anbefalte at det for fremtiden bare skal være ett sykehus på Sørlandet, har det blitt merkbart vanskeligere å rekruttere leger. Hvem vil vel ta med seg familien og slå seg ned et sted der arbeidsplassen deres kan bli lagt ned om noen år? spør han. Vi savner rett og slett en strategiplan for hvordan sykehuset skal drives fram til Utviklingsplan 2030 blir en realitet, sier Marcus Gürgen.

Betenkt

Avdelingsleder Katrin Jahnke for anestesi-, gynekologi- og fødeavdeling bekrefter at flere sykepleiere på huset som hadde planer om å ta videreutdanning nå har blitt betenkt.

Dette er sykehuset i Flekkefjord. Foto: Torbjørn Witzøe

Etter at flere fødeavdelinger er blitt lagt ned ved norske sykehus de siste årene, har antall fødsler både i ambulanser og privatbiler økt. Det mener jordmor Torunn Abrahamsen er en sikkerhetsrisiko som burde vært mer vektlagt når det anbefales å legge ned fødeavdelingen i Flekkefjord.— Vi som kjører ambulansene, vet at argumentene om at pasientene kan behandles underveis, ikke stemmer. Dersom sikkerheten til pasientene skal ivaretas, må ambulansen stå stille eller kjøre sakte. En må heller ikke glemme at uvær fort setter helikoptrene på bakken, sier hovedtillitsvalgt Torstein Janvin for Fagforbundet ved sykehuset.

Innsamlingsaksjon

Nærmest som en protest mot Utviklingsplan 2030 startet den lokale sykehusaksjonen nå en ny pengeinnsamling. Målet er to millioner kroner som skal brukes til to nye ultralydapparat ved svangerskapsklinikken og ved kirurgisk-ortopedisk avdeling.