Det skal etableres gangvei rundt bukta. Møvigstranda i bakgrunnen til høyre. Foto: Vegard Damsgaard
Flotte svaberg åpnes nå for allmennheten. Her med Fredriksholm, Flekkerøy og Kroodden i bakgrunnen. Foto: Vegard Damsgaard
Fortøyningsringene på svabergene ved tollstasjonen er av det solide slaget. Foto: Vegard Damsgaard
Langs dette fjellet skal kommunen etablere båtbrygge, mens det i bakgrunnen blir gangbro over fra brygga. Møvigstranda til høyre. Foto: Vegard Damsgaard

— Kjære vene, det har vært tautrekking vet du, sier juridisk konsulent Jon Holt i kommunens eiendomsavdeling - Kristiansand Eiendom.

Tollbuhola med hvitmalt hovedbygning og to røde uthus fungerte som tollstasjon fra 1841 til 1958.

Siden har tollstasjonen i Ytre Vågsbygd vært et yndet feriested for Toll- og avgiftsdirektoratets 1900 ansatte, og det skal den fortsatt være.

- Har aldri jaget noen

Nå er det signert bruksavtale som sikrer at 7,5 av eiendommens totalt 9,3 mål havner under folkets sandaler.

— Når vår bruk ikke blir forringet, er det bare hyggelig at allmennheten får bruke det. Eneste ulempen kan bli noe gangtrafikk over brygga bak, men det skal vi klare å leve med. Vi har da heller aldri jaget noen fra området tidligere, uttaler underdirektør Semming Bråthen i direktoratet til Fædrelandsvennen.

Tollbuhola_nett.jpg

Møvig-perlen har vært tema både på riksdekkende fjernsyn og i Stortinget, der det ble reist prinsipielle spørsmål rundt bruken av tollstasjoner som feriested. Eiendommen består av fire boenheter med drøyt 20 sengeplasser. Den er stort sett fullbooket hele sommeren — i likhet med de øvrige 14 tollstasjonene langs norskekysten.

Luksusen på Møvig består av naturen.

Standarden er enkel, med utedo og felles dusj på ganga.

— Luksusen på Møvig består av naturen, bedyrer underdirektøren.

Direktoratet blar opp

På utsiden, med fritt utsyn mot Vestergabet, Flekkerøy og Kroodden, ligger svaberg med gode bade- og solingsforhold, og flust av gamle fortøyningsringer.

— Her har vi fått til veldig bra sambruk av statlig grunn. Tolldirektoratet eier fortsatt eiendommen, men vi får tilrettelegge for friluftsbruk på uteområdene. Det blir et godt tilskudd til det eksisterende friområdet på Møvig, mener naturforvalter Trond Johanson i parkvesenet.

Tollstasjonen på Møvig ble etablert i 1841, og fungerer som feriested for de ansatte. Det skal den fortsatt være. Foto: Vegard Damsgaard

To attraktive strandområder, på hver side av hovedbygningen, frigjøres til offentlig bruk. Det skal bygges gangveier, broer og brygger ut til friområdene.Avtalen gjelder for 40 år og forlenges deretter med ett år om gangen — med mindre den sies opp. Avgrensingen løses ved skilting mellom privat- og friområde.

Staten ved miljødirektoratet har bevilget 360.000 kroner for å opparbeide området, mot at kommunen bidrar med samme beløp.

— Vi må nå detaljprosjektere og byggemelde, og området er forhåpentligvis klart til bruk neste sesong, opplyser Johanson.

Ny-Hellesund

På Sørlandet finnes det tollstasjoner både ved Ny-Hellesund (Søgne), Svinør (Lindesnes), Brekkestø (Lillesand) og Borøy (Tvedestrand).

- Vil denne saken danne presedens for andre stasjoner?

Gressbakken på baksiden skal dreneres og tilrettelegges for aktivitet og strandliv. Foto: Vegard Damsgaard

— Vi vurderer alle henvendelser fra kommunene. Vi har hatt tilsvarende ordning på Larkollen ved Oslofjorden i mange år. I Ny-Hellesund har det vært tema, men her er det allerede avgitt brygge til rutebåt og besøkende for lenge siden, svarer underdirektør Semming Bråthen. Kristiansand tollkammer kjøpte bygningen i 1841 og festet tomten for to spesidaler årlig. Tollerne praiet fartøyene og klarerte dem for innseiling til byen.

Festeren hadde dessuten rett til beite for ei ku i Møvigs utmark.