• Det nyt hotellet sett fra Bryggegata. Med 11 etasjer synes det godt ved siden av bybroa og Buen kulturhus. FOTO: SKISSE: FUNDAMENT

11 etasjers hotell til 150 millioner

Utbyggerne fikk tre år på å utvikle tomten ved Buen kulturhus. Nå ber BRG og Kruse Smith om to nye år og frister med storhotell på 11 etasjer