• Det sprenges nå ut flere store fjellhaller i Odderøya, for å utvide det allerede eksiterende kloakkrenseanlegget. Her viser prosjektleder Torleif Jacobsen fram en av hallene som er sprengt ut. Der bygges det et slamlager med råtnetanker. I disse tankene vil det produseres metangass, som skal drive dynamoer som produserer strøm for å drifte rensanlegget. FOTO: Tormod Flem Vegge

Sprenger og bygger for 440 millioner kroner i Odderøya

Odderøya hules nå ut for å utvide kloakkrenseanlegget. Når det nye anlegget settes i drift, kan det ta unna kloakken til 130.000 innbyggere.