• Sørlandslaben er planlagt bygd inntil UiA i Grimstad, enten som her, syd for undervisningsbygget, eller vest for undervisningsbygget. FOTO: RAMBØLL

- Sørlandslaben inn på statsbudsjettet

— Vi ønsker å gi Sørlandslaben 20 millioner kroner på statsbudsjettet for 2015, med tanke på oppfølging de neste årene slik at de når 100 millioner kroner.