• Buss til Sørlandsparken er et godt alternativ til bilen. - Dessuten er det miljøvenlig, sier Rune Wilkensen (midten). Her sammen Amalie Njerve Wilkensen og Henrik Njerve Wilkensen.

Vil styrke busstilbudet i Kristiansand

Etter å ha styrket busstilbudet på enkelte strekninger, har antall passasjer økt med 285.880 i Kristiansand. Nå ønsker Agder kollektivtrafikk flere avganger rushtiden og flere direkteruter.