- Vil være gode mot folk

Ansvarlig leder har ventet kritikk mot nettsiden.