• Det nye stasjonsområdet er planlagt med nytt passasjerbygg i glass og en spektakulær gangbro som leder passasjerene mellom de seks sporene. Dagens 140 p-plasser erstattes med 30 kortidsplasser ved den nye rutebilstasjonen som skal bygges der den gamle ligger i dag. Bak ser vi det planlagte Quadrum-prosjektet. FOTO: ALT. ARKITEKTUR

Vil stoppe nye stasjonsplaner på jernbanetomta

NSB og Rom Eiendom føler seg overkjørt av Jernbaneverket og vil stanse den rykende ferske planen for Kristiansand stasjon som skal til politisk behandling 18. september.