• Ved Solholmen skole sitter førsteklassingene i grupper og deler på kurver med skrivesaker. F.v. Anna Simone Aunevik Jensen, kontaktlærer Elisabeth Kirkhus, Emil Ogric og Adriana Vedrickaité Sodefjed. FOTO: Jon Anders Skau

Får ikke bruke pennalet i timen

Ved Solholmen skole i Kristiansand må elevene la pennalet ligge igjen i sekken i gangen. Skolen erfarer at det gir mer fokus på undervisningen.