— Vi har snakket med flere kommuner som sier at de rett og slett ikke lenger har råd til å gi elevene et leirskoleopphold. Selv om vi har lagt oss i nedre prisklasse, har ikke kommunene råd. Når det nå er slått fast at heller ikke foreldre kan avkreves en egenandel, er eneste mulighet for mange skoler å selge vafler og holde loppemarked.Det sier lærer Nils Martin Nilsen ved Hynnekleiv leirskole i Froland.Knaben leirskole i Kvinesdal har i år fått avbestillinger. Haraldvigen leirskole i Kristiansand opplever at faste brukere gjennom 15 år ikke lengre melder på elever. - Det er først og fremst elevene som er taperne. Intensjonen med leirskoleopphold er i tillegg til den sosiale delen, at de unge skal få oppleve et miljø og en virkelighet som er mest mulig forskjellig fra det de er vant med. Derfor har jeg alltid ment at elever fra kysten bør dra på leirskole på fjellet, og de fra innlandet bør komme til oss, sier daglig leder Øystein Hagen ved Haraldvigen. Ulik praksis

Songdalen er av kommunene på Sørlandet som de siste årene på grunn av dårlig økonomi ikke har sendt elever på leirskole. Også Vennesla kuttet ut tilbudet for noen år siden på grunn av dårlig økonomi. Lindesnes har fram til nå tilbudt elevene leirskole, men pedagogisk konsulent Kai Stoveland tror dette framover vil blir for dyrt for kommunen. Et alternativ er å utvikle et rimeligere alternativt leirskoleopphold lokalt.Alle elever i Kristiansand får tilbud om å dra på leirskole. Til og med i fjor ble de avkrevd en egenandel for oppholdet. I Flekkefjord drar alle i sjuende klasse på leirskole. Vil ha lovfestet rett

I desember skal Stortinget ta stilling til spørsmålet om elever skal få en lovfestet rett til å komme på leirskole minst én gang i løpet av grunnskolen. Norsk Leirskoleforening (NLF) reagerer svært negativt på at regjeringen foreslår et statstilskudd til leirskoleopphold som bare dekker 60 prosent av kostnadene, og samtidig vil innføre forbud mot foreldrebetaling. Nestleder Aslak Thorsen i NLF sier ordningen med leirskole har virket bra siden 70-årene, men at den er svært sårbar ved at den ikke er lovpålagt. torbjorn.witzoe@fedrelandsvennen.no