ARENDAL: Mandag 14. februar skal kommunene drøfte samarbeidstanken nærmere.Bakgrunnene er behovet for en sterke samling rundt vesentlige tilbud som sentralsykehuset — Vi trenger å synliggjøre og styrke området vårt som en livskraftig region, ellers er jeg redd vi blir spist bit for bit, sier Ljøstad til Agderposten.Som en region vil de fire kommunene få 70.000 innbyggere. Det er like mange som i Kristiansand.Tidligere ordfører Sigurd Ledaal arbeidet mye etter de samme tankene, men bortsett fra enkelte felles formannskapsmøter med Grimstad kom de konkrete sakene ikke lenger enn til snakkestadiet. - Jeg tror tiden arbeider for en full sammenslåing mellom Grimstad og Arendal, sier Ledaal.