Kristiansand: — Taremareskogen barnehage var den første vi ønsket å bygge ut. Men så ble Ravnedalen forsert av politkerne. Til oppvekststyrets møte i desember har vi lagt fram forslag om utbygging av to nye avdelinger, sier Gro Holte, fungerende barnehagesjef i Kristiansand kommune.Dersom oppvekststyret vedtar utbygging kan de nye lokalene stå ferdig høsten 2003.Holte vil avvente det politiske vedtaket før det gjøres noe med forholdene i Taremareskogen.- Vi har pålegg fra Miljørettet helsevern som må rettes opp. Det er trangt der. Dersom det ikke vedtas utbygging må vi redusere tilbudet i barnehagen, sier Holte.Hun berømmer styreren som har vært flink til å organisere virksomheten slik at driften er forsvarlig trass i trangboddheten.- På bakgrunn av at barnehagen var planlagt utvidet har vi hatt en form for dispensasjon for å holde den i drift selv om kravene til oppholdsareal ikke er oppfylt, sier Holte.