• De mener søgnefolk ikke bruker lokale tilbud godt nok, og at det er derfor tradisjonsrike New Hong Kong Restaurant er lagt ned. Fra venstre: Otto Zernichow, Odd Marius Greibesland og Bjørn Greibesland. Foran: Gerda Thomassen og Pablina Repstad FOTO: Torstein Øen

Tangvall har mistet Hong Kong

Det er på grensen til sorg i Søgne etter nedleggelsen av tradisjonsrike New Hong Kong Restaurant.