• Hele Jan Johansen Big Band samlet. Første rekke, fra venstre: Otto Geheb, Janne Johnsen, Oddvar Paulsen og Alf Hagen, Andre rekke: Espen Egeland, Arild Andresen, Dag Øystein Langerud, Jan Johansen og Woitek Roman. Tredje rekke: Preben Isefjær, Reidar Skåland, Øyvind Hovde og Ole Petter Ingvaldsen. Bakerste rekke: Sigurd Olsen, Odd Olav Hauså, Espen Olsen, Tor Sandal og Knut Djupedal. FOTO: Inger M. Witteveen

Storband med gode intensjoner

Jan Johansen Big Band gir overskuddet fra konserter til humanitært formål.