• Her ligger det havarerte elflyet i Nornestjønn i Arendal. FOTO: Tormod Flem Vegge

Har undersøkt batteriene på elflyet etter nødlandingen

Statens havarikommisjon har nå undersøkt batterikapasiteten på elflyet som nødlandet i Arendal.