• Håkon Vestberg står i krysset til Belteviga og forteller om den farlige trafikksituasjonen. FOTO: Heida Gudmundsdottir

Vesterøya uten gang- og sykkelsti: – Det skjer nesten­ulykker hele tiden

Beboere ved Vesterøya på Flekkerøy, er bekymret for at liv skal gå tapt på grunn av manglende gang- og sykkelsti. Kommunen prioriterer dette høyt, men fylkeskommunen bevilger ikke penger til formålet.