• – Vi aksepterte at flere av søkerne fikk navnet unntatt offentlighet fordi vi fryktet å miste gode kandidater, sa lederen av innstillingsutvalget, ordfører Harald Furre. Det medførte også Camilla Dunsæd endte opp som eneste innstilte kandidat til rådmannsjobben. FOTO: Kjartan Bjelland

Dunsæd ansatt - alle de andre trakk seg

Fellesnemnda hadde i realiteten ikke noe valg da de tirsdag ansatte Camilla Dunsæd (50) som ny rådmann i Kristiansand. Ingen andre kandidater sto på innstillingslisten.