Elg forvillet seg inn i nabolag. Nå er den avlivet.