- Mange er skeptisk til det vi gjør. Folk spør jo hvorfor vi i det hele tatt skal forske på dette