Gutt (4) bitt av hund – fløyet til sykehus med luftam­bulanse