Grunneier oppgitt over at tomta ligger brakk

foto