Innsatte i Arendal fengsel må sitte store deler av døgnet innelåst på grunn av lav bemanning. Sivilombudsmannen frykter innsatte utsettes for umenneskelig behandling. Innsatte i Arendal fengsel må sitte store deler av døgnet innelåst på grunn av lav bemanning. Sivilombudsmannen frykter innsatte utsettes for umenneskelig behandling. Foto: Torbjørn Witzøe

Kritisk til soningsforholdene i Arendal fengsel