• Hvis havna skal kunne utvikle seg videre i Kongsgård/Vige må de ha mulighet til å fjerne Ringknuten på sikt. Det mener Kristiansand kommune som nå har blitt enige med fylkesmannen og fylkeskommunen om hvordan området skal erstattes. FOTO: Kjetil Samuelsen

Sier ja til å fjerne Ringknuten – med klare betingelser

På lang sikt kan hele Ringknuten fjernes og brukes til havneområde. Men fylkesmann og fylkeskommune setter klare krav før det kan skje.