• Også ordføreren har kjent på en frykt for å gå på jobb på rådhuset. Når hun får spørsmål om hvordan familien har hatt det i perioden, kommer tårene. FOTO: Kjartan Bjelland

Vurderte å rømme fra bygda

Da hun var syk og nedkjørt av konflikten, skrev Astrid Hilde i dagboken at hun vurderte å flytte for å kunne slutte i ordførerjobben. Nå er hun fast bestemt på å fullføre.