• – Så langt har vi både fått bekreftet noe av det som står i Riksrevisjonens rapport, samtidig som vi har fått avkreftet andre deler, sier Svein Harberg (H), nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Til v. tidligere justisminister Per Willy Amundsen (Frp). FOTO: Tone Sandberg

Opposisjonen alarmert - Harberg avventer

Ap og SV mener statsminister Erna Solberg (H) feilinformerte Stortinget da hun i fjor forsikret om at terrorsikringen av viktige bygg var på plass.