Retten utmålte straffen for ulovlig kjøreskolevirksomhet, skatteunndragelse og andre forhold til tre måneder ubetinget, tre måneder betinget og bot. Retten utmålte straffen for ulovlig kjøreskolevirksomhet, skatteunndragelse og andre forhold til tre måneder ubetinget, tre måneder betinget og bot. Foto: Anette Os

Dømt for ulovlig kjøreopplæring

En 53-åring er i Lister tingrett dømt til fengsel og bot for blant annet å ha vært en del av et nettverk som drev med ulovlig kjøreskoleopplæring.

AGDER: Retten fant det bevist at mannen som er bosatt i en kommune på Sørlandet, har drevet ulovlig kjøreskolevirksomhet. Dette pågikk i perioden 2013 til 2015. Foruten å kjøre med elever selv, leide han ut bilen til andre som drev med ulovlig kjøreopplæring.

Ved en anledning hadde mannen heller ikke selv førerkort mens han opptrådte som kjøreskolelærer. Mannen deltok i et nettverk, der «svart» øvelseskjøring inngikk.

Tilpassede biler

Han disponert over tid tre forskjellige biler som alle var godkjent for føreropplæring i vognkortet. Bilene var utstyrt med dobbelt pedalsett og påbudte innvendige og utvendige speil.

Retten la til grunn at 53-åringen var en del av et nettverk som hjalp personer med utenlands opprinnelse å ta norsk førerkort. Flere vitner forklarte i retten at de gjennom dette nettverket fikk opplyst at de kunne kontakte den nå 53 år gamle mannen, og mot kontant betaling få hjelp til å ta norsk førerkort.

Betalte ikke skatt

53-åringen har ifølge dommen hatt minst en halv million kroner i inntekt fra kjøreskolevirksomheten, en inntekt som ikke ble innrapportert til skattemyndighetene. Han førte heller ikke regnskap for virksomheten, og fikk urettmessig utbetalt 68.000 kroner i arbeidsavklaringspenger fra Nav under utenlandsopphold.

I tillegg til nevnte forhold fant retten 53-åringen skyldig i et tilfelle av ruskjøring og flere tilfeller av kjøring uten førerkort.

Delvis betinget dom

Lister tingrett dømte 53-åringen til seks måneders fengsel, hvorav tre måneder ble gjort betinget. Han ble også idømt en bot på 25.000 kroner, og må ut med 5000 kroner i saksomkostninger. Mannen ble videre fradømt retten til å kjøre bil i tre år.

53-åringen er straffedømt flere ganger tidligere, og har blant annet blitt ilagt konkurskarantene.