• Selskapet Skagerrak Navigation kjører rutebåten til Randøyene. De får betalt like mye i offentlig støtte, uavhengig av om det er passasjerer med båten eller ikke. Nå går de over til å få betalt per tur, men rutetilbudet vil fortsatt være sterkt subsidiert. Bildet er fra skoleskyss som ikke blir omfattet av denne ordningen. FOTO: Torstein Øen

Hver billett sponses med ca. 2600 kroner

Å frakte en enkelt passasjer til Randøyene i vinter har kostet det offentlige like mye som en flybillett til København. Likevel blir tilbudet opprettholdt.