• Hilde Sundstøl betalte 3,9 millioner kroner for tomta på Dvergsnes, 42 meter fra sjøen. Villaen på drøyt 200 kvadratmeter skal stå ferdig rundt påske, og blir noen uker forsinket som følge av at den må reduseres i høyden. Naboens hus skimtes i bakgrunnen til venstre. FOTO: Vegard Damsgaard

Beskyldt for å stjele sjøutsikt

Kjent gründer Hilde Sundstøl fikk naboen på nakken etter at villaen hennes ble 54 centimeter høyere enn tillatt.