• Stor stemning på folkemusikkpuben. Da Hallvard T. Bjørgum spilte en gangar, var ikke Astri Rysstad og Tor Espen Helle vonde å be.

Folk drakk og fela sang

Setesdal har noe byen aldri kan matche: Folkemusikkpub.