• Bjørn Ivar Birkeland har vært prosjektleder i Nullvisjonen helt siden starten i Audnedal, Marnardal og Åseral i 2005. Nå går jobben hans til å bli permanent innen trafikksikkerhet i disse kommunene. Her med skilt som han har kjøpt til barnehager. FOTO: Jarle R. Martinsen

Nullvisjonen blir permanent

12 av 15 kommuner i Vest-Agder er med i Nullvisjonsprosjektet. Nå gjøres trafikksikkerhetsarbeidet permanent.