• IMG_steinar_finseth_1_1_ND49FI6.jpg

Vil gi studentene mer tillit

Regjeringen ønsker å endre studentsamskipnadsloven, slik at det ikke lengre er et krav om to tredjedels flertall i viktige styresaker. Dette gir rom for at studentene får større makt over eget velferdstilbud.