• Stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad (t.v.) og Hans Fredrik Grøvan vil ikke kritisere Jørgen Kristiansen for å ha lagt ut et bilde av en fosterdukke på Facebook. Begge mener bildet viser hvorfor reservasjonsretten er viktig å kjempe for. FOTO: Kjartan Bjelland

- Bildet viser at abort handler om liv

KrFs Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad mener fosterbildet til Jørgen Kristiansen illustrerer hvorfor reservasjonsretten er viktig for legene. Men de ville ikke brukt det selv.