• Bjørn Stordrange er et av styremedlemmene som har vært postiv til at det ble utredet fusjon mellom UiA og Høgskolen i Telemark. Nå har han bestemt seg for å si nei til fusjon.

Sier nei til fusjon med Telemark

To av styremedlemmene som sikret at UiA utredet fusjon, har bestemt seg for å stemme nei til fusjonsplanene. Dermed går det mot et nei til sammenslåing med Telemark.