– Det å gjøre feil som volder skade eller død, tar våre medar­beidere veldig tungt

foto