Asbjørn Linde, maskinfører i Holbæk Anlegg, tar de første grabbetakene i forbindelse med byggingen av den nye Gartnerløkka. Asbjørn Linde, maskinfører i Holbæk Anlegg, tar de første grabbetakene i forbindelse med byggingen av den nye Gartnerløkka. Foto: Tormod Flem Vegge

Prosjekt til 3,3 milliarder: Her starter arbeidet med den nye Gartnerløkka