13 prosent har blitt pres­set eller tvun­get til sex